Phong Duong

🔎Search

Gia đình

24-06-2021 | #me

"Gia đình" là hai tiếng thiêng liêng nhất đối với mỗi con người.

Gia đình luôn ở bên bạn bất kể bạn vui hay buồn.

Gia đình luôn dang rộng vòng tay chào đón bạn cho dù bạn thành công hay thất bại.

Gia đình cũng là điểm yếu của mỗi chúng ta.

Dù bạn mạnh mẽ, cứng rắn đến thế nào, mỗi khi nhắc đến gia đình, trong bạn sẽ luôn có một cảm xúc đặc biệt dành cho nó.

Chúng ta xuất phát từ gia đình và sẽ kết thúc ở gia đình.

Share: FacebookLinkedIn