Phong Duong

🔎Search

Đi họp lớp

30-06-2021 | #me

Sau vài năm từ ngày ra trường, mình nhận ra một sự thật phũ phàng: Khả năng để lớp mình họp lớp đầy đủ - ba mươi lăm người - tương đương với khả tìm thấy gấu Bắc Cực ở sa mạc. Nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Nhưng khả năng để họp lớp với số lượng đếm trên đầu ngón tay thì nhiều . Lớp mình rất siêng họp, tụi nó suốt xuyên cả năm, từ các dịp lễ, Tết, đến 20 - 11; nhưng có những khuôn mặt mà từ ngày ra trường đến giờ, mình vẫn chưa được gặp lại.

Có lẽ khoảnh khắc tốt nghiệp ra trường cũng là lúc mình hết duyên với mấy đứa nó.

Share: FacebookLinkedIn