Phong Duong

🔎Search

Chán

19-06-2021 | #me

Có bao giờ bạn nghĩ cuộc sống thật là chán?

Nếu bạn nghĩ cuộc sống này chán, vậy nó chán như thế nào?

Dù cho cuộc sống này chán đến thế nào, sẽ luôn có một điều gì đó khiến bạn hứng thú.

Tại sao bạn lại không tập trung điều khiến bạn hứng thú để giúp cuộc sống này bớt chán?

Khi bạn làm điều khiến bạn hứng thú, bạn sẽ quên đi những điều buồn chán xung quanh.

Và khi bạn bắt đầu cảm thấy hứng thú với một điều, nó giống như một phản ứng dây chuyền, bạn sẽ có hứng thú với những điều khác.

Cuối cùng cuộc sống của bạn sẽ vui tươi.

Share: FacebookLinkedIn