Phong Duong

🔎Search

Cảm xúc

29-06-2021 | #me

Nhiều khi, cảm xúc của mình bị chi phối bởi những nội dung mình tạo ra và tiêu thụ.

Những cảm xúc này có thể tác động đến suy nghĩ của mình rất nhiều.

Gần đây mình có xem Running Man tập chia tay Kwang Soo.

Trong lúc xem, mình lại nghĩ về ngày ông mình mất.

Lúc đó nước mắt mình trào ra, và trong đầu mình có những ý tưởng về việc sẽ viết về khoảnh khắc này như thế nào trong sách.

Mình không biết vì sao lại như vậy.

Share: FacebookLinkedIn