Phong Duong

🔎Search

Bắt đầu và kiên nhẫn

07-06-2021 | #me

Bạn có một mục tiêu nào đó mà được đặt ra từ lâu nhưng vẫn chưa thực hiện?

Thay vì đợi đến lúc bạn nghĩ mình đã sẵn sàng để làm, tại sao lại không bắt đầu thực hiện điều đó ngay bây giờ?

Nếu bạn bắt đầu càng sớm, bạn sẽ biết liệu đó có phải là điều mình muốn.

Nếu bạn thích làm việc đó, hãy cứ tiếp tục làm.

Nếu không thích, bạn có thể dừng lại.

Bạn không cần phải làm gì quá vĩ đại.

Hãy bước những bước nhỏ và bước thật chậm.

Hãy kiên nhẫn với quá trình đó.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News