Phong Duong

🔎Search

0.5 nhỏ hơn 1

22-06-2021 | #me

0.5 luôn luôn nhỏ hơn 1.

Nhưng tại sao 0.5 giờ lại dài hơn 1 phút?

Đây là cách mà bạn có thể dùng với những điều trong cuộc sống.

Cho dù bạn đang có một vấn đề tưởng chừng như rất to lớn, hãy thử thay đổi đơn vị của nó.

Đơn vị ở đây chính là góc nhìn của bạn.

Khi bạn thay đổi góc nhìn, vấn đề của bạn sẽ trở nên rất nhỏ bé nếu bạn so sánh với một vấn đề khác cùng đơn vị lúc trước.

Share: FacebookLinkedIn