Phong Duong

🔎Search

Văn nói, văn viết

26-05-2021 | #me

Mình nghe người ta nói: "văn nói khác văn viết". Đúng là hai kiểu nó khác nhau nhưng không có nghĩa là không thể dùng chung với nhau.

Nếu biết sử dụng hợp lý và không lạm dụng quá nhiều, bạn có thể khiến cho nội dung trở nên sinh động, thú vị hơn.

Hai cái này còn có thể mở rộng và bổ sung lẫn nhau nếu bạn bị bí văn.

Share: FacebookLinkedIn