Phong Duong

🔎Search

Ưu tiên

16-05-2021 | #me

Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, bạn sẽ có những ưu tiên khác nhau. Thước đo về thành công của bạn cũng sẽ thay đổi khi những ưu tiên thay đổi.

Nếu bạn ưu tiên quá nhiều thứ cùng một lúc, bạn sẽ không thể tập trung thời gian và công sức để thực hiện hết. Thay vì vậy, hãy giới hạn thực hiện những ưu tiên quan trọng nhất. Càng ít ưu tiên, bạn sẽ càng dành nhiều thời gian và công sức cho chúng.

  • Trước tiên, bạn lập ra một danh sách những điều bạn cần ưu tiên.
  • Sau đó, tự hỏi những ưu tiên nào bạn nghĩ là quan trọng với bản thân trong giai đoạn này.
  • Đối với mỗi ưu tiên, hãy hỏi tại sao nó lại quan trọng?
  • Bạn nên giữ nhiều nhất ba ưu tiên. Đừng lo lắng về những ưu tiên khác. Bởi vì bạn có thể thay đổi theo thời gian.
  • Khi bạn bắt đầu lựa chọn ưu tiên những điều khác, hãy hỏi tại sao nó lại quan trọng? Lặp lại câu hỏi này với ba điều ưu tiên bạn đã lựa chọn để loại ra một điều không quan trọng.

Tiếp tục quá trình này với những ưu tiên khác trong những giai đoạn khác.

Share: FacebookLinkedIn