Phong Duong

🔎Search

Tôi hay mình

06-05-2021 | #me

Trong lúc mình viết sách, mình có một vấn đề về cách sử dụng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Mình cứ phân vân dùng "tôi" và "mình" để chỉ bản thân. Vì mình đã quen dùng "mình" cho viết blog cũng như tạo nội dung.

Mình thấy dùng "mình" có cảm giác gần gũi hơn. Còn "tôi" thì xa cách và lạnh lùng.

Nhưng "mình" cũng có thể dùng để nói về ngôi thứ hai và thứ ba. Do đó, mình buộc phải dùng "tôi" để chỉ bản thân để tránh gây nhầm lẫn.

Share: FacebookLinkedIn