Phong Duong

🔎Search

Thể loại gì?

27-05-2021 | #me

Mình cứ phân vân không biết cuốn sách của mình thuộc thể loại gì? Mình muốn đưa nó lên trang bìa.

Mình đọc sách thấy người ta thường gọi thể loại mình đang viết là hồi ký hoặc tự truyện.

Mình tìm hiểu thì thấy hai kiểu này khác nhau. Chúng có định nghĩa cũng như phạm vi của câu chuyện khác nhau.

Thôi thì cứ gọi chung là cuốn sách cho khỏe. Khỏi mất công phân loại.

Share: FacebookLinkedIn