Phong Duong

🔎Search

Thành công chớp nhoáng

04-05-2021 | #me

Thành công chớp nhoáng có thật sự tồn tại? Liệu bất kỳ mục tiêu nào cũng có thể đạt được ngay lập tức?

Mục tiêu càng lớn thì thời gian đạt được nó càng dài. Để đạt mục tiêu, bạn cần phải kiên nhẫn. Nó giống như việc tích lũy theo thời gian. Khi đã tích lũy đủ, đó là lúc bạn đạt được mục tiêu.

Quá trình đạt được mục tiêu không phải là một đường thẳng từ khi xác định mục tiêu đến lúc đạt được. Nó là một quá trình thay đổi lên xuống. Bạn phải liên tục điều chỉnh để định hướng mục tiêu.

Mỗi người có một mục tiêu và quá trình khác nhau. Thời gian để đạt được mục tiêu cũng như vậy. Cho nên, bạn đừng vội vàng nghĩ rằng mình không thể đạt được mục tiêu khi người khác thành công trước bạn.

Thay vì nghĩ mình không thể, tại sao bạn lại không nghĩ là mình chưa tích lũy đủ? Hãy kiên nhẫn và đừng vội vàng với quá trình của bạn.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News