Phong Duong

🔎Search

Tập trung

10-05-2021 | #me

Khi hoàn toàn tập trung vào một việc, bạn sẽ chỉ nhớ đến việc đó. Đối với những việc khác, bạn chỉ có những ký ức lờ mờ.

Nhưng những ký ức về việc quan trọng mà bạn đã tập trung dành thời gian, công sức để làm cũng sẽ phai mờ theo thời gian. Bạn sẽ quên những ký đó nếu chúng không được thường xuyên củng cố.

Bạn sẽ không thể nhớ hết mọi việc đã diễn ra trong quá khứ, nhưng bạn có thể lưu giữ quá khứ bằng cách ghi lại hiện tại.

Khi bạn quá tập trung vào một việc, hãy nhớ dành ra một chút thời gian để ghi lại những điều bạn đã làm, cảm xúc của bạn, hoặc những vấn đề bạn gặp phải trong lúc làm việc đó. Bất cứ điều gì liên quan đến việc đó đều đáng để ghi lại.

Sau này, khi bạn đọc những điều đã được ghi lại, những ký ức phai mờ sẽ được củng cố và kết nối với nhau. Chúng sẽ tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Share: FacebookLinkedIn