Phong Duong

🔎Search

Tại sao?

09-05-2021 | #me

Nếu xem hành động của bạn là một chiếc xe thì câu hỏi tại sao bạn lại làm vậy chính là động cơ. Câu trả lời cho câu hỏi đó chính là nhiên liệu.

Quá trình bạn thực hiện hành động đó là một quá trình. Trong đó, bạn phải liên tục hỏi mình câu hỏi tại sao từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.

Trả lời câu hỏi tại sao giúp bạn hiểu rõ kết quả bạn muốn đạt được từ lúc bắt đầu. Nó sẽ tiếp động lực cho bạn khi bạn muốn bỏ cuộc giữa quá trình. Nó là thước đo để bạn đánh giá kết quả khi kết thúc hành động.

Share: FacebookLinkedIn