Phong Duong

🔎Search

Sáng tạo, chia sẻ

05-05-2021 | #me

Mình cảm thấy may mắn khi làm creator. Mình có thể sáng tạo nội dung và chia sẻ suy nghĩ với mọi người.

Có rất nhiều creator làm đủ mọi thể loại nội dung. Họ không chỉ sáng tạo những nội dung hay, thú vị mà còn chia sẻ suy nghĩ của mình thông qua nội dung một cách rất độc đáo.

Những creator cũng thể hiện chuyên môn của mình bằng những nội dung. Họ lồng tiếng và đóng làm nhân vật trong phim. Họ cũng có thể làm phim hoạt hình: kekeflipnote, からめる, Juny. Hay là diễn viên hài.

Sáng tạo và chia sẻ cũng là một cách để chứng tỏ bản thân.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News