Phong Duong

🔎Search

Phong "Điên"

28-05-2021 | #me

Lúc còn đi học cấp ba, bạn bè hay gọi mình là Phong "Điên".

Mình bị gọi như vậy vì hành động của mình đôi khi nằm ngoài sự hiểu biết của mọi người. Mình có những pha xử lý đi vào lòng đất như:

  • Nói muốn trở thành ăn mày trong giờ hướng nghiệp của thầy hiệu trưởng
  • Tự nhận mình không xứng đáng để vào Đoàn trước mặt cả hội trường và thầy hiệu phó
  • Cởi áo trong lớp vì thua caro với thằng bạn
  • Bị cô chủ nhiệm đuổi ra khỏi lớp
  • Trả lời cô giáo môn Sinh là con người có máu "Dê"

Bây giờ nhớ lại những chuyện này mới thấy, nếu không có những pha xử lý như vậy, mình sẽ không có tư liệu để viết sách.

Share: FacebookLinkedIn