Phong Duong

🔎Search

Những ngọn cỏ dại

18-05-2021 | #me

Những ngọn cỏ dại dù bị gió bão thổi mạnh vẫn không bị gì.

Những ngọn cỏ dại dù bị nhổ lên, để khô cũng không héo ngay lập tức. Chỉ cần vứt chúng ở đâu đó ẩm ướt, chúng sẽ tiếp tục sống và sinh sôi ở đó.

Những ngọn cỏ dại khi bị chà đạp, chúng sẽ gãy nát. Nhưng khi không bị chà đạp nữa, chúng lại vươn lên.

Share: FacebookLinkedIn