Phong Duong

🔎Search

Khó khăn không kéo dài mãi

02-05-2021 | #me

Mình luôn tâm niệm rằng "Không có gì là mãi mãi". Khó khăn cũng như vậy. Nó chỉ kéo dài trong một giai đoạn nào đó. Rồi đến một lúc, nó cũng kết thúc.

Có những thời điểm mà bạn sẽ gặp khó khăn trong cuốc sống. Bạn chán chường, mệt mỏi trong những thời điểm đó. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ không thể vượt qua. Nhưng bạn đừng quá lo lắng, khó khăn sẽ không kéo dài mãi mãi.

Cái chính là sau khó khăn, còn điều gì đọng lại trong bạn. Đó là những trải nghiệm, là bài học hay là một câu chuyện.

Những thời điểm khó khăn cũng có giá trị quan trọng như những thời điểm thuận lợi. Nhiều lúc chúng ta nhớ về thời điểm gặp khó khăn nhiều hơn những thời điểm mà mọi thứ xung quanh chúng ta êm đẹp.

Bạn hãy trân trọng những thời điểm đó. Bởi vì chỉ có vượt qua khó khăn, chúng ta mới trưởng thành và phát triển. Khó khăn khiến cuộc sống bạn trở nên thú vị với những thử thách mà bạn phải vượt qua, những vấn đề cần bạn giải quyết. Nó cũng tô điểm thêm những màu sắc rực rỡ cho cuộc sống của bạn.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News