Phong Duong

🔎Search

Học tiếng Anh

22-05-2021 | #me

Mấy bữa nay mình đang xây dựng cách học tiếng Anh cho riêng mình.

  • Mình chọn những video Ted-Ed ngắn có thời lượng 5-6 phút.
  • Mình nghe rồi viết lại nội dung của video.
  • Sau khi viết ra hết, mình kiểm tra bằng cách nghe lại video. Những chỗ mình không rõ thì sử dụng sub
  • Chỉnh sửa hoàn tất, mình đọc lại nội dung đã viết
  • Mình thu âm giọng nói của mình, rồi nghe lại

Làm như vậy tuy mất nhiều thời gian, nhưng mình có thể luyện được cả 4 skill: nghe - nói - đọc - viết. Rất tiện lợi, lại còn có thể học thêm kiến thức mới từ video.

Share: FacebookLinkedIn