Phong Duong

🔎Search

Đếm dòng

25-05-2021 | #me

Lúc đi học cấp hai, mình đã từng phải ngồi đếm dòng khi đi thi học kỳ Văn.

Mình nghĩ viết Văn khó khi phải ngồi nhớ từng câu thơ, phân tích từng phép dùng từ hay cố gắng đọc suy nghĩ của tác giả như Giáo sư X.

Bây giờ khi viết cuốn sách của riêng mình, việc viết Văn nó rất nhẹ nhàng. Mình cứ viết những gì mình nhớ và nghĩ đến.

Nó giống như chụp lấy những suy nghĩ trong đầu, rồi ép nó xuống thành những con chữ trên mặt giấy. Đây là một quá trình từ đầu đến tay. Mình cảm thấy rất vui khi làm việc này.

Share: FacebookLinkedIn