Phong Duong

🔎Search

Đâu là thành công đích thực?

30-05-2021 | #me

Mấy bữa nay mình thấy quảng cáo dầu gội trên ti-vi hay hỏi: "đâu là thành công đích thực?".

Đối với mình thành công đích thực là có nước sạch và dầu gội để tắm rửa trong mùa hè nóng nực này. 😆😆😆

Mỗi người có một định nghĩa cũng như thước đo riêng về thành công.

Nhưng mình thấy mấy quảng cáo của các công ty trên ti-vi cứ cố đặt ra một quy luật để thành công chung là phải mua sản phẩm của họ.

Mình thắc mắc là nếu khách hàng mua sản phẩm đó rồi nhưng lại không thích, vậy người đó đã thành công hay thất bại?

Share: FacebookLinkedIn