Phong Duong

🔎Search

Daily report

07-05-2021 | #me

Lúc trước đi làm, mình rất ngán làm daily report. Nó cứ có cảm giác như bị ai đó tra khảo hỏi hôm qua làm gì, hôm nay sẽ làm gì. Nhiều khi quên rồi bị leader nhắc nhở.

Bây giờ mình phải áp dụng nó cho cuốn sách. Nếu không, mình sẽ không theo dõi được tiến độ công việc. Mình cũng muốn lưu lại trải nghiệm khi viết cuốn sách này như khi mình viết blog. Mình lưu nó trên Notion.

Mình viết lại những gì mình đã làm và vấn đề mình gặp phải cuối mỗi ngày. Mình có thể dùng những tài liệu này cho những dự án khác của mình.

Share: FacebookLinkedIn