Phong Duong

🔎Search

Cộng đồng

17-05-2021 | #me

Đây là điều mình đang tìm hiểu gần đây. Trong quá trình tìm hiểu, mình thấy rằng cộng đồng tồn tại ở mọi nơi với nhiều cách thức khác nhau.

Mình là một người không thích nơi đông người. Nhưng khái niệm cộng đồng mình đang tìm hiểu không phải chỉ là một nhóm đông người. Nó còn hơn cả thế. Họ hỗ trợ, giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau.

Mình đang tham gia nhóm những sinh viên của UoPeople trên Facebook. Lúc đầu mình không hoạt động nhiều. Nhưng bây giờ mình trả lời câu hỏi hay chia sẻ mẹo học tập với những thành viên trong nhóm.

Mình không cần phải kết nối với tất cả mọi người trong cộng đồng cùng một lúc. Mình có thể giúp đỡ từng người một và mở rộng mạng lưới của mình.

Mình cũng không cần phải xem họ là bạn thân. Đối với mình, họ là những người mình có thể giúp đỡ.

Mình có cảm giác có ích khi giúp đỡ họ. Nhờ có họ, mình cũng có ý tưởng về một dự án mới.

Share: FacebookLinkedIn