Phong Duong

🔎Search

Chuyện vào Đoàn

19-05-2021 | #me

Năm lớp 9, mình thầy có mấy trong lớp đứa gọi là gương mẫu được vào Đoàn. Từ đó, vào Đoàn là chuyện mà mình không bao giờ muốn nghĩ tới.

Năm lớp 10, mình đã từng từ chối vào Đoàn. Thầy hiệu phó đã hỏi cả hội trường ai nghĩ mình không xứng để vào Đoàn? Mình đã giơ tay. Thầy đồng ý cho mình ra khỏi hội trường. Hôm đó có thể nói mình là người nổi nhất hội trường.

Nhưng lên lớp 11, mình bị Bí thư của lớp dụ nộp tiền. Mình không biết đó là khoản gì nhưng sau đó mình có sổ Đoàn. Vậy là mình chính thức trở thành Đoàn viên.

Trở thành Đoàn viên, mình bị phê bình vì không làm những việc mình không muốn làm. Thật sự là một điều vô lý.

Trong sổ Đoàn của mình, Bí thư toàn viết nhận xét là không nộp Đoàn phí đầy đủ và không tham gia các hoạt động. Nhưng mình có muốn làm mấy cái đó đâu. Tại sao lại phê bình mình vì những điều mình không làm?

Share: FacebookLinkedIn