Phong Duong

🔎Search

Chuyện chạy chọt

03-05-2021 | #me

Hôm qua, mình nghe mẹ mình kể chuyện người quen của mẹ chạy cho con để có việc làm. Mình thắc mắc là tại sao bây giờ vẫn phải chạy chọt để đi làm. Việc làm bây giờ là công bằng và bình đẳng đối với mọi người. Nếu bạn có khả năng, bạn sẽ được nhận.

Bạn có thể ứng tuyển nhiều công việc cùng một lúc, cũng như nhiều người có thể ứng tuyển vào một công việc. Nếu bạn nghĩ chỉ có công việc bạn chạy là tốt, thu nhập cao, thì bạn sẽ bỏ lỡ những công việc khác có thể cho bạn cơ hội phát triển bản thân và nhiều thứ khác.

Việc làm bây giờ luôn biến động. Công việc bạn làm hôm nay có thể sẽ mất đi ngày mai. Công việc mà bạn đã chạy để có có thể không phù hợp với bạn hoặc bạn không thích nó. Vậy bạn có chấp nhận bỏ công việc đó để tìm một việc khác phù hợp với bản thân hơn?

Khi bạn bỏ một số tiền chỉ để chạy công việc, bạn sẽ nghĩ tới một việc nữa là làm tới bao giờ mới hoàn được số vốn bạn đã bỏ ra. Có thể là 5 năm, 10 năm hay hơn. Tại sao lại không dùng số tiền đó để đầu tư cho bản thân hơn là vào một việc làm mà bạn có thể nghỉ hay mất đi ngày mai?

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News