Phong Duong

🔎Search

Chia sẻ tình hình sức khỏe

14-05-2021 | #me

Vấn đề sức khỏe của mình theo mình từ lớp 12 cho đến bây giờ. Nó vừa gây khó khăn cho việc sinh hoạt, đi lại của mình. Nó cũng là một điều may mắn. Nó giúp mình trong một vài trường hợp.

Mình phân vân không biết có nên chia sẻ vấn đề này trong cuốn sách không? Bởi vì đây là vấn đề cá nhân. Mình muốn miêu tả cụ thể triệu chứng bệnh, cách nó phát triển và tình hình bây giờ. Nhưng mình nghĩ như vậy sẽ khiến người đọc khó chịu.

Mình tìm được một cách khắc phục cho việc này. Mình vừa có thể kể về vấn đề sức khỏe, vừa khiến người đọc không khó chịu. Đó là mình viết một dòng chú thích trước khi bắt đầu phần kể về bệnh. Như vậy sẽ khiến người đọc bỏ qua nếu họ không muốn khó chịu.

Share: FacebookLinkedIn