Phong Duong

🔎Search

Câu chuyện khởi nghiệp

20-05-2021 | #me

Câu chuyện thành công của những người khởi nghiệp rất hấp dẫn và truyền cảm hứng. Bạn có thể nghe họ nói về những khó khăn, thách thức họ gặp phải trên con đường khởi nghiệp. Bạn được truyền cảm hứng để khởi nghiệp từ thành công của họ.

Nhưng nhiều khi những câu chuyện đó có một chút hư cấu hoặc được chải chuốt quá nhiều. Bạn đừng nên quá tin vào những điều đó.

Một điều nữa là câu chuyện của họ không phải là câu chuyện của bạn. Cho dù bạn bắt chước làm theo những điều được nghe từ cầu chuyện, kết quả cuối cùng cũng không thể giống như họ. Hãy tự kể câu chuyện của riêng bạn.

Share: FacebookLinkedIn