Phong Duong

🔎Search

Cái hay của nhà sáng tạo

01-05-2021 | #me

Là một nhà sáng tạo, bạn được tự do thể hiện bản thân mình qua những tác phẩm. Bạn có quyền chia sẻ nó với bất kỳ ai mà bạn muốn.

Không có bất cứ quy định nào bắt bạn phải sáng tạo một thứ mà bạn không muốn, và chia sẻ nó với một ai đó bạn không thích.

Bạn cũng có thể thay đổi thể loại nội dung hay đề tài mà bạn muốn thể hiện.

Đây chính là cái hay của việc làm sáng tạo.

Thế giới này rộng lớn. Có rất nhiều người khác nhau. Mỗi người có một nhu cầu riêng. Chắc chắn sẽ có người thích nội dung của bạn. Bạn hãy cứ làm nội dung mà mình thích và phù hợp với bạn trước. Sau đó sẽ có người thích nội dung của bạn.

Đừng quá lo lắng về việc mất đi khán giả. Khi một người ra đi, sẽ có một người khác đến. Hãy cứ thử nghiệm, thay đổi và làm mới nội dung của bạn. Thay đổi cũng là một cách thử thách bản thân và phát triển.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News