Phong Duong

🔎Search

Tương lai có quá nhiều khả năng

03-04-2021 | #me

Tương lai bạn sẽ làm gì? Bạn có kế hoạch nào cho tương lai? Đây chỉ là hai trong số nhiều câu hỏi mà mọi người xung quanh thường hỏi mình từ khi còn nhỏ đến bây giờ.

Tương lai có thể biết được sao? Nếu biết được tương lai thì chúng ta đã có thể ngăn chặn được COVID-19 từ trước khi nó bùng phát. Nhưng không ai có thể biết được.

Khi đi phỏng vấn việc làm, mình thường được hỏi: "bạn có muốn gắn bó với công ty lâu dài?". Lâu dài là bao lâu?Nhiều khi phỏng vấn xong thấy không phù hợp thì mình rút lui. Có thể trong khoảng thời gian thử việc, mình cảm thấy có vấn đề thì mình nghỉ. Mình không biết được.

Bạn không thể thấy trước tương lai của bạn. Có quá nhiều khả năng có thể xảy ra. Nếu bạn muốn làm gì đó trong tươi lai, bạn có thể sẽ không làm được nó. Luôn có khả năng này. Nhưng cũng có thể bạn sẽ làm nó ngay bây giờ. Bởi vì bây giờ chính là tương lai của quá khứ.

Tươi lai có nhiều ngã rẽ. Bạn sẽ đi những con đường khác với con đường mà bạn muốn đi lúc này. Nhưng đó chính là con đường mà bạn muốn chọn. Đừng lo lắng về tương lai.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News