Phong Duong

🔎Search

Người hướng nội

07-04-2021 | #me

Mình là người hướng nội nên nhiều khi mình không nói nhiều.

Khi đi chơi với bạn bè, mình chỉ ngồi nhìn người khác nói. Mình chỉ nói khi có người hỏi mình hoặc mình có chuyện muốn hỏi.

Ngày xưa mình cứ nghĩ là chỉ những người hướng ngoại và nói nhiều mới có bạn. Nhưng sau này lớn lên mới thấy người hướng nội và ít nói cũng có thể có bạn.

Có rất nhiều cách để biểu đạt suy nghĩ. Không nhất thiết là phải nói. Mình có thể viết và dùng cử chỉ. Kết hợp những cách này có hiệu quả còn cao hơn là chỉ nói không. Bởi vì nhiều khi, lời nói đi trước suy nghĩ thì sẽ có vấn đề xảy ra.

Mình hay thấy người lớn cứ nghĩ ít nói là chậm và khờ. Họ đề cao việc nói nhiều có nghĩa là lanh và khôn. Nhưng mình thấy việc nói nhiều hay nói ít chẳng liên quan gì tới khả năng phản xạ.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News