Phong Duong

🔎Search

Người điên hay người bình thường với thế giới quan khác

11-04-2021 | #me

Bữa nay mình đang đọc cuốn Thiên Tài Bên Trái, Kẻ Điên Bên Phải.

Có một điều mình học được từ trong cuốn sách này là đôi khi người điên không phải là người có vấn đề về thần kinh.

Họ chỉ là những người có thế giới quan khác với chúng ta. Họ suy nghĩ và làm những việc mà trong thế giới quan của họ chúng là những việc bình thường.

Chúng ta có thể nghĩ họ là những người điên trong thế giới quan của chúng ta. Nhưng trong thế giới quan của họ, chúng ta có phải là những người bình thường?

Nếu chúng ta nhìn thế giới bằng thế giới quan của người điên, liệu chúng ta có bị điên? Hay chúng ta sẽ thấy được những điều chưa từng tồn tại trong thế giới của chúng ta?

Sẽ như thế nào đây?

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News