Phong Duong

🔎Search

Ngồi bàn cuối

22-04-2021 | #me

Ngày xưa lúc học cấp 2 cấp 3, mình chủ yếu ngồi bàn cuối hoặc kế cuối. Không biết tại vì sao thầy cô toàn xếp mình ngồi đó.

Ngồi cuối có cái hay của nó. Người ta thường nói muốn giỏi thì ngồi bàn đầu. Còn mình nói muốn vui thì ngồi bàn cuối. Thật sự vui bởi vì mấy đứa ngồi bàn cuối toàn là danh hài.

Nhiều khi đang học mà cười như điên. Tụi nó làm việc riêng hay nói chuyện, mình đều nghe thấy. Vì mình hay tưởng tượng nên mấy cái đó càng khiến mình cười thêm.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News