Phong Duong

🔎Search

MOOCS

18-04-2021 | #me

MOOCS (Massive Open Online Courses) là các khóa học trực tuyến miễn phí dành cho đại chúng. Các khóa học này không giới hạn số người tham gia. Tham gia những khóa học này đã mở ra cánh cửa giúp mình làm quen với việc học online. Mình hay tham gia các khóa học trên EdxCoursera.

Mình biết tới khái niệm này trên Facebook. Ban đầu mình không hiểu đây là gì. Sau khi tham gia một vài khóa học Computer Science trên Edx, mình thấy rất thích. Mình có thể học online từ những trường đại học nổi tiếng mà không cần phải đến trường hay trả một khoản học phí nào.

Việc tham gia MOOCS đã giúp mình rèn luyện tính tự học và nâng cao kỹ năng tiếng Anh. Mình có thể tự sắp xếp thời gian học và lựa chọn nội dung muốn học.

Có một điều mình chưa tận dụng hết của MOOCS là ít khi tham gia thảo luận hay viết bài luận. Mình chủ yếu làm trắc nghiệm. Mình chỉ muốn hoàn thành thật nhanh để sang khóa khác.

Sau khi học ở UoPeople, mình thấy việc tham gia thảo luận hay viết luận giúp mình hiểu rõ hơn về khái niệm đang học. Nó còn giúp mình củng cố kiến thức và nhớ lâu hơn.

Vì sắp hoàn thành chương trình ở UoPeople, mình đang dự định quay lại học MOOCS sau khi xong. Có một điều mới ở những nền tảng cung cấp MOOCS là họ còn cung cấp cả các chương trình học Master online.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News