Phong Duong

🔎Search

Làm trái ngành

08-04-2021 | #me

Mình hay nghe mọi người nói là không muốn làm trái ngành sau khi học đại học xong. Nhưng mà làm trái ngành cũng là làm. Khi làm rồi thì sẽ học được thêm những điều mới và có những trải nghiệm mới.

Cũng giống như một cái cây. Nó có nhiều nhánh. Mỗi nhánh phát triển ra thêm nhiều nhánh nhỏ hơn. Những nhánh này sẽ giúp cây quang hợp được nhiều hơn và phát triển hơn.

Làm trái ngành cũng như những nhánh cây. Khi bạn làm trái ngành, bạn cũng sẽ phát triển theo những hướng khác mà bạn không biết trước được.

Kiến thức bạn học trước đó không thể nói là vô dụng. Bạn có thể áp dụng nó cho những công việc khác. Kiến thức đôi khi còn bổ trợ lẫn nhau giúp bạn giải quyết những vấn đề trong công việc cũng như cuộc sống.

Làm trái ngành chỉ giúp bạn đạt được nhiều hơn chứ không làm mất đi thứ gì.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News