Phong Duong

🔎Search

Làm sai, sửa và học hỏi

04-04-2021 | #me

Khi bạn muốn làm gì đó, bạn có thể sợ rằng mình sẽ làm sai. Đây là chuyện bình thường.

Bởi vì khi chúng ta bắt đầu một cái gì đó hoàn toàn mới, chúng ta không biết phải làm như thế nào và kết quả sẽ ra sao.

Ai cũng rất tệ khi mới bắt đầu làm. Nhưng phải có làm, có sai rồi sửa sai thì bạn mới làm tốt được.

Làm sai cũng chỉ là một kết quả trên quá trình học hỏi những điều mới. Để thành thạo một điều gì đó, cần rất nhiều lần sai.

Nhưng đừng vì làm sai một vài lần hoặc sợ làm sai mà bỏ cuộc giữa chừng. Hãy cứ tiếp tục.

Mỗi lần sai, bạn sẽ biết cách để sửa sai. Sau mỗi lần như thế bạn sẽ học được hai điều: vì sao lại sai và làm thế nào để sửa sai. Hai điều này sẽ giúp bạn tránh những sai lầm trong lần kế tiếp.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News