Phong Duong

🔎Search

Ghi chú

29-04-2021 | #me

Ghi chú giúp mình lưu lại những suy nghĩ, ý tưởng trong đầu mình. Sau khi viết ra, mình còn có thể kết nối hay phân loại chúng.

Có một điều mình thích khi ghi chú là nó giúp mình giải phóng những suy nghĩ trong đầu. Nó giống như khi bạn mở van một bình nước đầy. Khi van được mở, nước sẽ chảy ra và bình nước trống rỗng. Bạn có thể đổ nước vào tiếp. Bạn sẽ làm mới những suy nghĩ của mình.

Ghi chú cũng là bước đầu tiên trong việc thực hiện một ý tưởng. Khi ghi chú, bạn sẽ có được cái nhìn tổng quát về ý tưởng đó. Nó cũng giúp bạn khám phá ra những vấn đề liên quan đến ý tưởng. Việc này giống như khi ảo thuật gia kéo sợi dây vải ra khỏi mũ. Càng kéo, sợi dây sẽ càng dài.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News