Phong Duong

🔎Search

Fan

30-04-2021 | #me

Mấy bữa nay, mỗi khi mình đăng nội dung lên Facebook, luôn có fan chờ để bình luận. Bạn đó chỉ bình luận đúng một câu "Who cares?".

Đó là bạn mình tên Quang. Mặc dù nó chỉ bình luận một câu nhưng với mình vậy là đủ. Đây là động lực để mình tiếp tục tạo nội dung. Bởi mình biết rằng có người luôn chờ đợi nội dung của mình bất kể về chủ đề gì.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News