Phong Duong

🔎Search

Đặt tên sách

26-04-2021 | #me

Mình đang chuẩn bị viết một cuốn sách về hành trình của mình từ khi học lớp 12 cho đến lúc mình tốt nghiệp đại học. Đây là một hành trình đáng nhớ đối với mình. Trong khi bạn bè mình học đại học sau khi tốt nghiệp 12, mình lại bắt đầu học đại học sau hơn 4 năm, khi mà bạn mình đã tốt nghiệp đại học.

Mình sẽ kể lại những điều mình đã trải nghiệm, đã học được trong suốt 7 qua. Mình viết nó như một món quà kỷ niệm ngày tốt nghiệp cũng như là quà cho sinh nhật thứ 25 của mình. Mình phân vân không biết đặt tên sách như thế nào cho hay.

Lúc đầu mình định đặt tên là "Từ lớp 12 đến nay" nhưng phạm vi của nó quá rộng. "Đến nay" là khi nào? Mình tự hỏi. Sau một lúc mình rút ngắn thành "Từ lớp 12".

Trong quá trình viết bài này, mình nghĩ ra một tên vừa phù hợp với những điều mình viết, vừa phù hợp với phạm vi của cuốn sách: " 8 NĂM TỪ LỚP 12".

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News