Phong Duong

🔎Search

Bắt đầu với những câu hỏi

15-04-2021 | #me

Hỏi một câu hỏi để bắt đầu làm quen với một người.

Hỏi một câu hỏi để biết rằng mình không biết tất cả mọi thứ.

Hỏi một câu hỏi để khỏi phải tốn công đoán xem người khác đang nghĩ gì.

Hỏi một câu hỏi để biết đâu là đúng đâu là sai.

Hỏi một câu hỏi để xem liệu những điều người khác cho là đúng có thật sự đúng với mình.

Hỏi một câu hỏi để biết rằng có những câu hỏi khó có câu trả lời.

Hỏi một câu hỏi để có thêm nhiều câu hỏi khác.

Mọi việc bắt đầu với một câu hỏi.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News