Phong Duong

🔎Search

Việc dễ thứ hai

22-03-2021 | #me

Làm cái gì dễ quá thì sẽ mau chán.

Làm cái gì khó quá thì sẽ mau nản.

Do đó, bạn hãy luôn chọn việc dễ thứ hai để làm. Bởi vì sao?

Việc dễ thứ hai sẽ luôn khó hơn việc dễ nhất. Điều này sẽ giúp bạn không mau chán.

Việc dễ thứ hai cũng sẽ dễ hơn các việc còn lại trừ việc dễ nhất. Bạn sẽ không bị nản và bỏ cuộc quá sớm.

Cái này cũng giống như khi bạn leo lên một cái thang. Nếu bạn chỉ đứng yên một chỗ quá lâu, bạn sẽ mau thấy chán. Bạn muốn thử thách bản thân và trèo lên cao hơn. Nhưng nếu leo liền một lần hai ba bậc thì sẽ khó và mau mệt hơn.

Nên cách tốt nhất là leo lên từng bậc một. Việc này sẽ dễ hơn và ít tốn sức hơn. Nó cũng sẽ giúp bạn làm quen với độ cao và không bị ngợp.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News