Phong Duong

🔎Search

Nhìn lên, nhìn xuống và nhìn sang ngang

20-03-2021 | #me

Có người nói: "người duy nhất bạn nên so sánh với bản thân chính là bản thân bạn ngày hôm qua". Nhưng đôi khi bạn cũng nên nhìn ra xung quanh và so sánh với người khác một chút.

Bạn nhìn lên không phải để ghen tị với người khác, mà để biết mình còn thiếu sót những gì để cố gắng phấn đấu.

Bạn nhìn xuống không phải để kiêu ngạo, mà để biết mình có thể chia sẻ những gì.

Bạn nhìn sang ngang để biết hài lòng với những gì mình đang có.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News