Phong Duong

🔎Search

Người luôn cho rằng là mình đúng

21-03-2021 | #me

Có những người luôn cho rằng mình là người đúng nhất. Họ không muốn nghe những điều trái với ý mình. Họ cho rằng những điều đó là sai.

Nhưng khi họ cho rằng mình đúng thì cũng chính là lúc họ là người sai.

Mọi sự việc trong cuộc sống không bao giờ là tuyệt đối. Chúng chỉ là tương đối. Nếu nhìn từ nhiều góc nhìn khác nhau, bạn sẽ thấy được những mặt khác nhau của sự việc.

Đôi khi bạn cũng nên nhìn sự việc theo góc nhìn của những người khác để biết liệu điều mình luôn tin tưởng là đúng có thực sự hoàn toàn đúng.

Khi nhìn theo góc nhìn của người khác cũng là lúc bạn bắt đầu biết lắng nghe. Và khi lắng nghe những người khác nói, bạn sẽ hiểu thêm về bản chất của sự việc.

Thà rằng là người sai để biết đâu là đúng mà sửa, còn hơn là luôn cho mình đúng để rồi không có cơ hội sửa sai.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News