Phong Duong

🔎Search

Mình có rất nhiều ý tưởng

09-03-2021 | #me

Gần đây mình phát hiện ra rằng có nhiều video có thể dùng làm meme. Đó là những video ngắn có độ dài chủ yếu dưới 1 phút.

Mình có thể kết hợp những video này để làm ra những video mới với hoàn cảnh khác nhau.

Thêm nữa là mình thấy trong phim có nhiều cảnh hay. Đó là những điểm nhấn của phim. Mình có thể cắt ra để làm video hoặc ảnh GIF.

Nếu kết hợp với meme thì càng vui hơn. Mình đang có rất nhiều ý tưởng mới để làm.

Mình có thể upload những video này không chỉ lên Youtube mà còn Facebook, Tiktok, Instagram.

Mình cũng đang luyện tập chỉnh sửa ảnh để làm đa dạng nội dung.

Bỏ cuộc nghĩa là biết dừng lại đúng lúc

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News