Phong Duong

🔎Search

Lần đầu đi hòa giải

14-03-2021 | #me

Sáng nay mình và vài gia đình trong xóm có đi hòa giải. Mình chủ yếu đến để làm chứng cho một gia đình.

Đúng là có đi có biết. Hôm nay mình biết thêm một vài điều rất hay:

  • Nuôi chó là phải xích, không để nó đi lung tung. Nếu chó chưa chích dại mà để nó đi lung tung rồi cắn người thì sẽ có người đến bắt và giết nó.
  • Những người làm công tác dân phố không phải là người nhàn hạ. Suốt ngày họ phải làm việc giấy tờ, sắp xếp công việc liên quan đến tổ dân phố.
  • Đôi khi họ còn phải hòa giải cho các gia đình trong khu phố, như vụ mình tham gia là điển hình. Nếu không có người can thì có lẽ nói tới trưa cũng chẳng xong.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News