Phong Duong

🔎Search

Học lại toán 12

29-03-2021 | #me

Học kì này mình có đăng ký môn Calculus, google translate ra là giải tích.

Cái này mình có học từ hồi lớp 12, bây giờ học lại vẫn chẳng hiểu gì.

Hồi lớp 12 mình chật vật lắm mới làm được tìm giới hạn. Bây giờ học lại thì hiểu thêm được một chút nhưng nhìn chung thì chỉ đủ để áp dụng làm bài tập còn giải thích vì sao thì chịu.

Có cái đạo hàm thì mình vẫn nhớ mấy cái đơn giản còn cao siêu như đạo hàm lượng giác thì thua.

Kì này có lẽ sẽ phải lăn lộn các kiểu để qua được môn này.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News