Phong Duong

🔎Search

Đi thăm Kin

19-03-2021 | #me

Hôm nay mình với o mình đi thăm Kin.

Sau khi về nhà, o mình quyết định cho Kin lên chùa ở với em nó. Vì nhà o mình bây giờ đang nuôi 3 con rồi nên không thể nuôi thêm nữa.

Mình chở Chien lên cho nó chơi với Kin. Khi lên tới thì 2 anh em Kin chạy ra đón. Ngoài ra còn có thêm một con chó to nữa chạy ra chơi. Em của Kin thì ở với mình được một buổi sáng. Còn Kin thì ở với mình một tuần. Tụi nó vẫn còn nhớ o mình, mình và Chien. Ba đứa nó quấn quýt nhau lắm.

Chỗ tụi nó ở là một tịnh thất. Sư cô trên đó rất tốt.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News