Phong Duong

🔎Search

Bẫy đề xuất

23-03-2021 | #me

Những nền tảng mạng xã hội sử dụng thuật toán để đề xuất nội dung phù hợp sở với thích của người dùng. Họ muốn người dùng dành càng nhiều thời gian sử dụng nền tảng và tiêu thụ nội dung càng tốt.

Nhưng đây cũng là một cái bẫy mà nếu bị cuốn vào sẽ thoát ra. Bẫy đề xuất khiến người dùng dành nhiều thời gian để tiêu thụ nội dung.

Khi người dùng đã quá mải mê với việc tiêu thụ nội dung, họ sẽ mất đi thời gian mà đáng lẽ ra phải dành cho những việc quan trọng khác.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News