Phong Duong

🔎Search

100 ngày đã qua

07-03-2021 | #me

Hôm nay là 100 ngày ông của mình.

100 ngày không làm tưng bừng như 49 ngày. Chỉ làm đơn sơ và chỉ có món chay.

Mình có trồng một cây lưỡi hổ và một bụi lan ý sau ngày đưa tang ông. Đến hôm nay là nó cũng gần 100 ngày.

Cây lưỡi hổ đã ra một mụt mới và đang phát triển. Còn bụi lan ý thì càng ngày càng lụi.

Một 100 ngày thật sự nhanh đối với mình.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News