Phong Duong

🔎Search

1 + 1 = ?

27-03-2021 | #me

Đây là phép toán mà ai cũng được học khi mới bắt đầu học toán. Khi được hỏi 1 cộng 1 bằng mấy? Câu trả lời rõ ràng là 2.

Khi lớn lên và trải nghiệm nhiều, mình thấy rằng: 1 đôi giày cộng 1 đôi giày bằng 4 chiếc giày, 1 ngày cộng 1 ngày bằng 48 giờ,...

Có những điều tưởng chừng quen thuộc và đơn giản nhưng khi nhìn theo những góc khác nhau thì sẽ thấy rằng nó vô cùng phong phú.

Đây cũng là cách mà mình chọn để nhìn cuộc sống này. Cuộc sống này rất đa dạng và phong phú. Không bao giờ có cái gọi là bế tắc đối với mình.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News