Phong Duong

🔎Search

Vá xong con gấu

09-02-2021 | #me

Ngày hôm qua mình chỉ vá được một chân của con gấu. Hôm nay thì xong chân thứ hai.

Nhưng mà hôm nay trời mưa. Dự báo thời tiết nói có không khí lạnh về. Sợ rằng giặt xong không khô trước tết.

Khi mình ngồi vá con gấu, mình thấy rất là thích bởi vì được tạo ra một thứ gì đó mới.

Mình không tạo ra được một con gấu mới, nhưng những mảnh vá là những cái mới. Mình cắt chúng từ cái khăn được cho. Bây giờ con gấu đã có diện mạo mới.

Cho dù vá không đẹp, nhưng mình vẫn tự hào với thành quả tạo ra.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News