Phong Duong

🔎Search

Vá con gấu

08-02-2021 | #me

Hôm nay mình định giặt con gấu bông. Con gấu này mình được cho hơn chục năm.

Cả mấy chục năm chưa giặt một lần. Bây giờ bẩn quá nên giặt cho sạch để ăn tết.

Nhưng mà con gấu bị rách hai miếng ở hai bên chân. Mình muốn vá trước khi giặt để khỏi bị mất bông.

Với kỹ năng may vá thượng thừa được học từ lớp 6, mình đã may được một bên. Còn một bên để ngày mai vá xong rồi giặt luôn.

Hôm nay trời mưa không biết ngày mai thời tiết thế nào. Thôi thì cứ vá trước để khi nào nắng thì giặt sau.

Share: TwitterFacebookLinkedInHacker News